Angita Waal - Pijper

uitvaartverzorging
 


Indien er binnen uw familie, vrienden- of kennissenkring iemand overlijdt kunt u mij ten allen tijde bellen.
 
In het eerste contact zal ik u de vraag stellen of het overlijden thuis heeft plaatsgevonden of in een verzorgings- of ziekenhuis en maak ik in overleg met u een afspraak op een door u aan te geven adres. Indien het een thuisoverlijden betreft zorg ik voor de laatste verzorging van de overledene, al of niet samen met de nabestaanden.

Daarna gaan wij in grote lijnen de uitvaart bespreken:
Waar zal de opbaring plaatsvinden. Thuis, in een uitvaartcentrum of een andere door u te kiezen ruimte. Een thuisopbaring kan zowel op bed als in de kist plaatsvinden.

De datum en het tijdstip voor de condoleance, de crematie of begrafenis zal worden vastgesteld. Indien er een kerkdienst voorafgaande aan de plechtigheid is zal ik contact opnemen met de contactpersoon van de betreffende kerk.

Samen met u wordt de circulaire en/of advertentie opgesteld en kunt u een circulaire uit de collectie uitzoeken of kan er, bijvoorbeeld met eigen materiaal, een heel persoonlijke circulaire worden ontworpen. U krijgt altijd een proefdruk ter goedkeuring voordat de circulaire wordt gedrukt.

Een uitvaartkist kan worden uitgezocht uit het presentatieboek maar heeft u iets anders in gedachten dan zijn er uiteraard vele mogelijkheden.
Wilt u een of meerdere bloemstukken maar vindt u het moeilijk om zelf naar een bloemist te gaan in deze dagen, wat heel begrijpelijk is, kan ik deze voor u verzorgen.

In de tijd voorafgaande aan de uitvaart doe ik dagelijks, persoonlijk de controle bij de overledene en heb ik contact met u en/of de familie, zodat wij stap voor stap met uw eigen inbreng en wensen vorm gaan geven aan de uitvaart. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het rouwvervoer op de dag van de uitvaart, rituelen rondom het graf (oplaten van ballonnen of duiven) of in de aula tijdens de crematieplechtigheid, de eventuele samenkomst na de uitvaart, een video en/of fotoreportage. 

U ontvangt van mij een begroting zodat u inzicht heeft in de te maken kosten. Eventuele aanwezige polissen kan ik voor u verzilveren.

De aangifte bij de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden verzorg ik zodat de benodigde formulieren voor de begrafenis of crematie geregeld worden en u ontvangt van mij het afschrift van de akte van overlijden.

Op de dag van de uitvaart ben ik uiteraard persoonlijk aanwezig om u te begeleiden en tot steun te zijn.

Na de uitvaart komt het stukje "nazorg" en neem ik contact op met u voor een gesprekje, een luisterend oor, advies waar nodig en het bespreken van een eventuele dankbetuiging en de asbestemming als er een crematie heeft plaatsgevonden.